ERP - ENTERPRİSE RESOURCE PLANNİNG

 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI

 

          Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.

 

MODDAS - ERP Modülleri

 

 • İşletme Yönetimi

 • Cari
 • Stok
 • Parti & Seri
 • Depo
 • İrsaliye
 • Finansal Yönetim

 • Fatura
 • Kasa
 • Çek & Senet
 • Banka
 • Döviz
 • Satın Alma & Satış Pazarlama

 • Teklif
 • Sipariş

 

 

 

 

 

TOP