E-DEVLET DETAYLARI

E-FaturaÖnceden sisteme tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaların, gönderen taraftan alıcı tarafa elektronik altyapı aracılığıyla iletimi hizmetidir.

E-Arşiv FaturaFirmaların kağıt ortamında düzenlemiş oldukları faturaların, Gelir İdaresi'nin belirlediği şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza edilmesi hizmetidir.

 

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

 • 2018 ya da sonraki hesap dönemlerinin brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)
  • 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

 

 • 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların,
  • Vergi mükellefi olmayanlara (Perakende Müşteriler) ;

Vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi aşması halinde, söz konusu faturaların "E-Fatura" olarak,

  • Vergi mükelleflerine ;

Vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi aşması halinde, söz konusu faturaların "E-Arşiv Fatura" olarak

düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

 

Zorunlu veya İsteğe Bağlı Olarak E-Fatura Mükellefi iseniz;

PROGRATİK & MODDAS İçin Süreç Nasıl İşleyecek;

 1. Öncelikle E-İmza (Şahıs İşletmeleri) veya Mali Mühür(Şirketler) başvurusu yapılır (kamusm.gov.tr adresinden alabilirsiniz, Sonuç süreci 5-15 Gün)
 2. E-Fatura E-Arşiv modülü talebi için bize başvurunuz.
 3. Anlaşmalı olduğumuz entegratörler ile sizin aranızda sözleşme yapılır, bu süreci başvurunuz dahilinde biz yürüteceğiz (Entegratörler Digital Planet veya EDM)
 4. E-İmza veya Mali Mühür geldikten sonra kamusm.gov.tr adresinden PIN aktif edilir.
 5. Anlaşma yapılan Entegratör Portaldan da PIN ile aktivasyon yapılır.
 6. Entegratörlerden alınan kullanıcı kodu, parola v.s. program parametrelerine girilir ve sistem hazır hale gelir.

Not : Bu süreçte programı satın aldığınız bayimize başvurunuz, tüm program kullanıcılarımıza ücretsiz danışmanlık yapılacaktır.

0(850) 840 03 27

YUKARI